ಶಿವಂ ಗುರೂಜಿ ನಾಡಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತರಬೇತಿ

ತರಗತಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ

ಆಸಕ್ತರು ಕರೆಮಾಡಿ – 7676466466

ಕಲಿಕೆಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳು

  • ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತರಬೇತಿ

  • ಗುರುಕುಲದ ಪಾರಂಪರಿಕತೆ

  • ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯೇ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ

  • ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಜ್ಯೊತಿಷ್ಯ

  • ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ