ಾರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಜೊತೆ ರಾಹು ಸಂಯೋಗ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ Confuse Status ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಜಾತಕಿಯ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ + ರಾಹು 1,5 ರಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗ ಇರುವುದರಿಂದ ಜಾತಕಿಯು ಅವಳು Studies & Finance ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ Confuse ಆಗಿ ಇರುತ್ತಾಳೆ. ಇವಳದು ಯಾವಾಗಲೂ ಗಟ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.

Nadi Astrology Blog

ಲತತ್ವರಾಶಿ 1.ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯರು ಜಲತತ್ವರಾಶಿಯಾದ ಕಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತರಾಗಿರುವರು ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾತಕನು ತಾನು ಮಾಡುವಕೆಲಸವನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ 2. ಜಾತಕರು ತಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸದ ಪೂರ್ವ ಪರಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಚಾಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿದಾನಮಾಡುವರು ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡಿದರು , ಸ್ಪರ್ದಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಜಾತಕರ ಗೆಲುವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ( ಕಟಕ ಚಂದ್ರ ಗುರು ಉಚ್ಚ ಕುಜ ನೀಚ ) 3. ಜಾತಕರು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ತುಂಬಲು ತಾನು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡಿ ನಿದಾನಮಾಡುವರು ಇದೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೀರ್ಲಕ್ಷಿಸುವರು ಇದರಿಂದ ಕೊನೆಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಾತಕರು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ

Nadi Astrology Blog

  ಜಾತಕನು ಶರದ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಬುಧಗ್ರಹದ ಅಧಿಕ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರುವರು, ಜಾತಕನು ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜೋರು ಬಿರುಗಾಳಿ ಮಳೆ ಸಿಡಿಲಿನಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳು ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ, ಜಾತಕನು ಹುಟ್ಟಿದನಂತರ ಶುಭ್ರ ಆಕಾಶದಂತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ಸಂತೋಷದ ಸವಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರುವರು ಇವರು ಹುಟ್ಟಿದನಂತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬದಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಟ ಜನಗಳು ದೂರವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯವರ ಸಂಪರ್ಕ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ, ಇವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂರ್ಣಹುಣ್ಣಿಮೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದಾದಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿರುತ್ತದೆ ಇದು ಇವರ ಜೀವನದ ಗತಿಯನ್ನೆ ಬದಲಿಸಿರುತ್ತದೆ, ಇವರು ತುಂಬ ದೈವ ಭಕ್ತರು , ಪ್ರವಾಸಿಪ್ರಿಯರು, ರಸಿಕರು ಆಗಿರುವರು , ಇವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ದೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಯಮಗಳಿಂದ ಎದುರಿಸುವರು

Nadi Astrology Blog

ರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ 1.ಈ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಕಾರಕ ಗುರು ರಾಹು ಅಕ್ಷ ಯಲ್ಲಿದ್ದು ಜಾತಕನು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮೀರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವನು. 2.ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದೇ ಹಣದ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆ ಹಾಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಅನುಭವಿಸುವರು. 3.ಜಾತಕನು ಅನವಶ್ಯಕವಾದ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಮಾಡತ್ತ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಕೆಲಸಗಾರರು ತನಗೆ ಮಾಡುವ ಮೋಸವನ್ನು ಅರಿಯದೆ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವರು. (ಶುಕ್ರ + ಶನಿ) ಜಾತಕನು ತನ್ನ ಹಣದ ಸರಿಯಾದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಿಲ್ಲದ ಶೇಖರಣೆ (accumulation) ಮಾಡುವವರು ಇದರಿಂದ ಹಣದ ಅಭಾವವನ್ನು ಎದುರಿಸುವರು. ( ಶುಕ್ರ + ಶನಿ) ಜಾತಕವನ್ನು ತಾನು ದುಡಿದಂತಹ ಹಣವನ್ನು ತನ್ನನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸಿ ತೋರಿಸಲು ಇತರರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೆಂದು ತೋರಿಸಲು ತನ್ನ

Nadi Astrology Blog

ುಧ + ಕೇತು ಇವರ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಶಾಲೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರೀತಿ /ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯೆ 10ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೂ ಓದಿರುತ್ತಾರೆ. ಬುಧ + ಚಂದ್ರ Emotional Love, Multiple love, Black Maling to Love, Physically Well Growth at the age of 16/17 ಬುಧ + ರವಿ ಇವರ ತಂದೆಯ ಸಂಬಂಧದ ಹುಡುಗನೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವಜಾತಿಯ ಹುಡುಗ ನೊಂದಿಗೆ,Love Break ಕಾರಣ ರಾಹು/ಕೇತು ಸಂಬಂಧ ಅಂತರ ಜಾತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ರಾಹು ಏಳನೇ ಮನೆಯಿಂದ ದೃಷ್ಠಿ. ಬುಧ + ಕೇತು ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಅಂತರ್ ಜಾತಿಯ ಹುಡುಗನೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಿದೆ. ಬುಧ + ಚಂದ್ರ Emotional Love, Multiple love, Black Maling to

Nadi Astrology Blog

ಾರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಜೊತೆ ರಾಹು ಸಂಯೋಗ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ Confuse Status ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಜಾತಕಿಯ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ + ರಾಹು 1,5 ರಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗ ಇರುವುದರಿಂದ ಜಾತಕಿಯು ಅವಳು Studies & Finance ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ Confuse ಆಗಿ ಇರುತ್ತಾಳೆ. ಇವಳದು ಯಾವಾಗಲೂ ಗಟ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.

Nadi Astrology Blog

ಲತತ್ವರಾಶಿ 1.ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯರು ಜಲತತ್ವರಾಶಿಯಾದ ಕಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತರಾಗಿರುವರು ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾತಕನು ತಾನು ಮಾಡುವಕೆಲಸವನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ 2. ಜಾತಕರು ತಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸದ ಪೂರ್ವ ಪರಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಚಾಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿದಾನಮಾಡುವರು ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡಿದರು , ಸ್ಪರ್ದಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಜಾತಕರ ಗೆಲುವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ( ಕಟಕ ಚಂದ್ರ ಗುರು ಉಚ್ಚ ಕುಜ ನೀಚ ) 3. ಜಾತಕರು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ತುಂಬಲು ತಾನು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡಿ ನಿದಾನಮಾಡುವರು ಇದೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೀರ್ಲಕ್ಷಿಸುವರು ಇದರಿಂದ ಕೊನೆಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಾತಕರು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ

Nadi Astrology Blog

  ಜಾತಕನು ಶರದ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಬುಧಗ್ರಹದ ಅಧಿಕ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರುವರು, ಜಾತಕನು ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜೋರು ಬಿರುಗಾಳಿ ಮಳೆ ಸಿಡಿಲಿನಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳು ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ, ಜಾತಕನು ಹುಟ್ಟಿದನಂತರ ಶುಭ್ರ ಆಕಾಶದಂತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ಸಂತೋಷದ ಸವಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರುವರು ಇವರು ಹುಟ್ಟಿದನಂತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬದಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಟ ಜನಗಳು ದೂರವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯವರ ಸಂಪರ್ಕ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ, ಇವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂರ್ಣಹುಣ್ಣಿಮೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದಾದಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿರುತ್ತದೆ ಇದು ಇವರ ಜೀವನದ ಗತಿಯನ್ನೆ ಬದಲಿಸಿರುತ್ತದೆ, ಇವರು ತುಂಬ ದೈವ ಭಕ್ತರು , ಪ್ರವಾಸಿಪ್ರಿಯರು, ರಸಿಕರು ಆಗಿರುವರು , ಇವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ದೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಯಮಗಳಿಂದ ಎದುರಿಸುವರು

Nadi Astrology Blog

ರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ 1.ಈ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಕಾರಕ ಗುರು ರಾಹು ಅಕ್ಷ ಯಲ್ಲಿದ್ದು ಜಾತಕನು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮೀರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವನು. 2.ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದೇ ಹಣದ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆ ಹಾಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಅನುಭವಿಸುವರು. 3.ಜಾತಕನು ಅನವಶ್ಯಕವಾದ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಮಾಡತ್ತ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಕೆಲಸಗಾರರು ತನಗೆ ಮಾಡುವ ಮೋಸವನ್ನು ಅರಿಯದೆ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವರು. (ಶುಕ್ರ + ಶನಿ) ಜಾತಕನು ತನ್ನ ಹಣದ ಸರಿಯಾದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಿಲ್ಲದ ಶೇಖರಣೆ (accumulation) ಮಾಡುವವರು ಇದರಿಂದ ಹಣದ ಅಭಾವವನ್ನು ಎದುರಿಸುವರು. ( ಶುಕ್ರ + ಶನಿ) ಜಾತಕವನ್ನು ತಾನು ದುಡಿದಂತಹ ಹಣವನ್ನು ತನ್ನನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸಿ ತೋರಿಸಲು ಇತರರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೆಂದು ತೋರಿಸಲು ತನ್ನ

Nadi Astrology Blog

ುಧ + ಕೇತು ಇವರ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಶಾಲೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರೀತಿ /ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯೆ 10ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೂ ಓದಿರುತ್ತಾರೆ. ಬುಧ + ಚಂದ್ರ Emotional Love, Multiple love, Black Maling to Love, Physically Well Growth at the age of 16/17 ಬುಧ + ರವಿ ಇವರ ತಂದೆಯ ಸಂಬಂಧದ ಹುಡುಗನೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವಜಾತಿಯ ಹುಡುಗ ನೊಂದಿಗೆ,Love Break ಕಾರಣ ರಾಹು/ಕೇತು ಸಂಬಂಧ ಅಂತರ ಜಾತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ರಾಹು ಏಳನೇ ಮನೆಯಿಂದ ದೃಷ್ಠಿ. ಬುಧ + ಕೇತು ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಅಂತರ್ ಜಾತಿಯ ಹುಡುಗನೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಿದೆ. ಬುಧ + ಚಂದ್ರ Emotional Love, Multiple love, Black Maling to

Nadi Astrology Blog